ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562
   
 
   ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะ รัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 ก.พ.62 เรื่องกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  Download Click