กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ตม.จว.ตราด ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว
รายละเอียด :
    📢📢📢ประชาสัมพันธ์ ตม.จว.ตราด📢📢📢 📌ตม.จว.ตราด ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ธ.ค. 63 โดยได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการ ดังนี้ 1. ศูนย์ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ณ บริเวณด้านข้างอาคารกักผู้หลบหนีเข้าเมืองคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถรองรับการให้บริการได้วันละ 100 คน 2. ศูนย์ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ณ จุดให้บริการประชาชนแหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จว.ตราด โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถรองรับการให้บริการได้วันละ 100 คน ทั้งนี้ ตม.จว.ตราด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สามารถติดต่อขอรับบริการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. เมื่อ 29 ธ.ค. 63 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 64 เป็นต้นไป ในการนี้ ตม.จว.ตราด ขอความร่วมมือให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่จะมาขอรับบริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564    อ่าน 261 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**